Poezja Ma Głos

Stowarzyszenie Autorów Polskich o Warszawski II

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI II

Wanda Dusia Stańczak

Z zawodu dziennikarka, miała zajęcia ze studentami na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem zespołu redakcyjnego ilustrowanego Międzynarodowego Niezależnego Kwartalnika Kulturalnego POST SCRIPTUM, wydawanego w Wielkiej Brytanii, także w języku angielskm (wersja elektroniczna i papierowa, tzw. druk na życzenie). Autorka 17 tomików, ponad 110 piosenek, pod jej redakcją ukazały się 34 międzynarodowe antologie. Absolwentka Kursu Pisania dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Założyła i od 17 lat prowadzi kabaret literacki „Pół-serio”. Laureat licznych Grand Prix i pucharów dał ponad 480 koncertów w kraju i poza granicami (Wiedeń, 12 miast na Litwie), także dwukrotnie w Piwnicy pod Baranami, w Domu Aktora w Skolimowie.

Autorka organizuje od wielu lat międzynarodowe plenery literacko-artystyczne – w Międzywodziu, Kołobrzegu, Kazimierzu, Zakopanem, w Bieszczadach, Polanicy, prowadzi warsztaty literackie. Jest współorganizatorką corocznych Międzynarodowych Zlotów Poetów Polskiego Rodowodu w Wilnie, podczas których poeci prowadzą lekcje w szkołach na Litwie, poświęcone literaturze, kulturze, czytają wiersze, słuchają wierszy dzieci i młodzieży. A zawsze podczas wielkiej gali promowana jest międzynarodowa antologia, która co roku powstaje pod jej redakcją. Laureatka wielu konkursów i festiwali. Uhonorowana przez ministra kultury tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laureatka nagród, m.in. Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego, uhonorowana kilkakrotnie Złotą Statuetką – nagrodą im. Stanisława Moniuszki Centrum Kultury Polskiej na Litwie.

Jest prezesem O/Warszawskiego II Stowarzyszenia Autorów Polskich, wiceprezesem Rady Głównej i przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej SAP. Założyła Teatr Poezji, Muzyki i Sztuki „Witraże”, gdzie odbywają się spotkania poetycko-muzyczne, będące kontynuacją wieczorów pod kryptonimem „DACH”, których odbyło się ponad 100. Na spotkania zjeżdżają co miesiąc poeci, artyści z kraju i z zagranicy.

Jej pasje, to podróże, muzyka, fotografowanie, a najważniejszą inspiracją jest człowiek oraz wszystko, co zawarte miedzy bielą a czernią.

"Niech pada"