Poezja Ma Głos

Stowarzyszenie Autorów Polskich o Warszawski II

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI II

Urszula Krajewska - Szeligowska

Nauczycielka germanistka, tłumaczka, poetka, jurorka konkursów poetyckich. Autorka wierszy lirycznych i satyrycznych, bajek dla dzieci, przekładów poezji z języka niemieckiego. W twórczości poetyckiej preferuje tradycyjne formy rymowane, lubi eksperymenty poetyckie w obrębie formy, tworzy limeryki, fraszki, akrostychy, tautogramy itp. Nagradzana i wyróżniana w ogólnopolskich  konkursach literackich. Wydała  trzy własne  tomiki wierszy: „Między strugą a gościńcem” (2018), „W gąszczu uczuć” (2019) oraz  „Ortobajki-zwierzajki (2019), ponadto  jej wiersze obecne są w kilkudziesięciu antologiach. Swoje wiersze zamieszcza również  na Facebooku w kilku grupach poetyckich. Jej utwory znaleźć można również m. in. w kwartalniku literackim „Najprościej” a także w białostockim  piśmie literackim „Epea”, w miesięczniku literackim „Akant”. Mieszka niedaleko Zambrowa. Należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku.