Poezja Ma Głos

Stowarzyszenie Autorów Polskich o Warszawski II

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI II

Katarzyna Dominik

Urodzona w 1982 r. Historyk, pisarka, poetka. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska. Animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach oraz Fundacji „Lokujmy w Dobro”. Członkini Stowarzyszenia Literackiego „Tilia”, Klubu Literackiego „Rubikon” oraz Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago. Laureatka m.in. nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie kultury oraz „Dobczyckiego Lauru Poetyckiego”. Autorka kilkunastu tomików i publikacji historycznych.

"Przebudzenie"
"Brewiarz dziewczyny z sąsiedztwa"