Poezja Ma Głos

Stowarzyszenie Autorów Polskich o Warszawski II

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI II

Izabela Lachowska

Lidia Izabela Lachowska (znana też jako Izabela Lachowska) przyszła na świat 14.07.1967 r. w Pułtusku. Szkołę podstawową ukończyła w Przewodowie Poduchownym w 1982 r. W latach 1982-86 kształciła się w Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku, gdzie uzyskała maturę. W latach 1986-88 podjęła naukę w Policealnym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Praktykę zawodową odbywała w bibliotece miejskiej w Bielsku-Białej.
Pracowała w Spółdzielni Pracy „Narew” aż do upadłości zakładu. W 1999 r. rozpoczęła studia katechetyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Punkt Konsultacyjny w Płocku, gdzie w 2005 r. uzyskała tytuł magistra teologii, obroniwszy pracę „Relacja wiary do rozumu według św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu w świetle encykliki Fides et ratio Jana Pawła II”. W 2005 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Teologii Apostolstwa w Ołtarzewie. W 2010 r. ukończyła je, uzyskując stopień licencjata teologii. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk teologicznych, specjalność teologia dogmatyczna na podstawie dysertacji „Personalistyczny charakter wiary w świetle encykliki Fides et ratio Jana Pawła II”. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe: kierunek bibliotekoznawstwo z edukacją czytelniczo – medialną. Jako katechetka pracowała w szkołach podstawowych w: Pękowie, w Gzowie oraz w Przewodowie.
Aktualnie Lidia Izabela Lachowska pracuje jako bibliotekarka i opiekun świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym. PSP Przewodowo jest jedyną szkołą w Polsce, która nosi to zaszczytne imię.
Jako poetka Lidia Izabela Lachowska zadebiutowała w 1989 r. publikując wiersz na łamach Tygodnika Ciechanowskiego. Wydała trzy tomiki poezji: „Ceramiczne ogrody” (1996), „Teraz jest cisza” (2007) oraz „Już” (2018). Jej wiersze znalazły się też w licznych antologiach. Laureatka kilkunastu konkursów literackich.

"Przecież"