Poezja Ma Głos

Stowarzyszenie Autorów Polskich o Warszawski II

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI II

Bożena Parzuchowska

Poetka, prozaik, satyryk, scenarzystka, reżyserka, redaktorka, jurorka, animatorka kultury.

Członek Oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jej główną pasją jest literatura, potem teatr i sztuka w szerokim znaczeniu tego słowa.

Od urodzenia ( 1952) mieszka w Przasnyszu. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu, ukończyła PSKOiB w Ciechanowie, potem przez 3 lata studiowała Pedagogikę Kulturalno- Oświatową na UW fili w Białymstoku.

Jest założycielką i przewodniczącą Koła Miłośników Sztuki TARAS ( od 2005r. ) i amatorskiego Teatru Trzech Pokoleń ( od 2009r.) , dla którego pisze scenariusze i reżyseruje spektakle.Ich premiery ( dotychczas 14) są zawsze ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym, potykają się z wielkim zainteresowaniem i aplauzem publiczności. Cennym walorem tych działań jest nie tylko wysoki poziom artystyczny panoramicznych widowisk wystawianych na deskach MDK w Przasnyszu, ale także integracja międzypokoleniowa: dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów – przedstawicieli różnych profesji i środowisk.

Poetka jest także inicjatorką i koordynatorką projektów kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym – min. Mazowieckich Konkursów Literackich, współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz z instytucjami kultury w Przasnyszu i organizacjami pozarządowymi z terenu Mazowsza. Spotkania finałowe tychże konkursów stają się cennymi okazjami do wymiany doświadczeń literackich między twórcami lokalnymi, a literatami z całego Kraju i zagranicy. Pokłosiem są redagowane i opatrzone jej wstępem pokonkursowe, pięknie wydane antologie tematyczne, w których oprócz utworów laureatów konkursów prezentowane są utwory przedstawicieli organizatorów, jurorów i honorowych gości. ( XVI edycji).
Pierwsze próby wydawnicze autorka miała w l. 70. XX w. w biuletynach literackich wydawanych przez środowiska twórcze w Ciechanowie i Ostrołęce, gdzie w młodości pracowała jako instruktor upowszechniania kultury. Potem, z powodu problemów zdrowotnych i przejściu na rentkę inwalidzką, przez wiele lat pisała „do szuflady”. Z początkiem 2000 r. wróciła jako społecznik do aktywności twórczej i animacyjnej. W 2006r. wydała swój obszerny zbiór poezji pt: Światłoczułość, w którym zaprezentowała bogaty wybór swojej wcześniejszej twórczości. W 2013r. opublikowała kolejny tomik, pt: Cierniste archipelagi. W 2016r. wydała książkę dla dzieci pt: Tino z cyklu W Bajbajewie. W 2018 r. ukazał się jej kolejny zbiór poetycki :Zamyślenia – sonety plus, a w 2020r. najnowszy tomik: Rajskie kamyki.

W dorobku twórczym autorka posiada setki wierszy, opowiadania, satyry, limeryki i utwory dla dzieci oraz scenariusze teatralne, a także kilka esejów i opowiadań pisanych prozą. Obecnie ma przygotowane do druku kolejne zbiory poezji: Przejaśnienia i mgły, Atramentowe kowadło… Seledynowa walizka, W osiemdziesiąt limeryków dookoła świata, A wokoło jest wesoło oraz dwa cykle utworów dla dzieci pt: Opowiadania ze znakiem zapytania i W Bajbajewie – są to poetyckie opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o treściach edukacyjno- wychowawczych, dotyczących wielu aspektów życia, wspomagające rodziców i wychowawców w budowaniu właściwych postaw i emocji u dzieci oraz w poznawania różnorodnych informacji o otaczającym świecie. Opowiadania te były z powodzeniem prezentowane w placówkach wychowawczych i ośrodkach kultury na terenie Mazowsza (Sypniewo, Ostrołęka, Warszawa, Bogate, Przasnysz) stając się znakomitą inspiracją do dyskusji z dziećmi, do przeprowadzania tematycznych konkursów plastycznych, inscenizacji teatralnych i performans ulicznego oraz internetowych audycji radiowych.
Bożenna Beata Parzuchowska jest także autorką obszernego albumu poetycko- dokumentacyjnego o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z Przasnyszem pt: Z przaśnego szczepu, nad którym pracowała prawie 8 lat. Zawarła w nim ok. 70 utworów własnych oraz wiersze innych autorów związanych z Ziemią Przasnyską. Album został pięknie opracowany graficznie przez Jana Niksińskiego – światowej sławy artystę plastyka pochodzącego z Przasnysza. Niestety, nadal czeka na wydanie.

Utwory Bożenny Beaty Parzuchowskiej ukazywały się , w „Poezji dzisiaj” i w „Znaj”, w „Zeszytach Literackich” w „CZL”. Były też drukowane w kilku książkowych wydawnictwach zbiorowych oraz w prasie zagranicznej.

Autorka otrzymała wiele wyróżnień i nagród w ogólnopolskich i regionalnych konkursach poetyckich, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie „O wstęgę Orzyca”,(2005) w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława Nawrockiego w Płocku (2008). w Ogólnopolskim konkursie poetyckim: O złoty klucz ciechanowskiego ratusza, w Mazowieckim Konkursie na najlepszą fraszkę im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu (2009r.)w organizowanym przez OC SAP Konkursie jednego wiersza pt: Szepty zamku ( 2013r) i W poszukiwaniu kwiatu paproci ( 2016r), w Ogólnopolskim konkursie literackim im. A. Borkowskiego w Przasnyszu pt: Opowieści z rodzinnych stron ( 2014 i w 2016r.), w Ogólnopolskim konkursie literackim Kartka z powstania warszawskiego, organizowanym przez stronę Kominek pod honorowym Patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym otrzymała Specjalną Nagrodę Agencji PR BRIDGEHEAD .Jest Laureatką Głównej Nagrody w OGólnopolskim Konkursie ZLM z okazji 100. rocznicy Niepodległości – za scenariusz widowiska teatralnego pt: Przepromienienie, czyli sen się ziścił . Widowisko to było wystawione przez Teatr Rozmyty Kontrast na deskach PCKISZ w Ciechanowie 11 listopada 2018r. Autorka jest też laureatką kilku edycji Turniejów Jednego Wiersza organizowanych przez OW II SAP.

Za działalność twórczą i animacyjną wyróżniona została w 2012r. Medalem Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Medal Honorowy.
W 2014r. uhonorowana została prestiżowym Dyplomem Uznania od Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
W 2014r. otrzymała „Złote pióro”od ZLM za Książkę Roku.( Cierniste archipelagi)
W 2018r. za wybitne zasługi oraz całokształt działalności otrzymała Medal Pamiątkowy Pro Mazovia od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ceni sobie także statuetkę Przyjaciel Szkoły, jaki otrzymała w 2006r. od dyrekcji i uczniów Publicznego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sypniewie, gdzie miała przyjemność gościć kilkakrotnie.