Poezja Ma Głos

Stowarzyszenie Autorów Polskich o Warszawski II

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI II

Aleksandra Wilk

Nazywam się Ola Wilk i całe życie kształciłam się na filmowca/aktorkę. Przez długi czas zajmowałam się tworzeniem ścieżki muzycznej, wykorzystując skrzypce, pianino, gitarę i głos do krótkich etiud w szkole filmowej i graniem przed kamera. Od dwóch lat występuję w kabarecie Dusi Stańczak „Pół-serio”, gdzie zajmuję się głównie piosenkami musicalowym i krótkimi koncertami na instrumentach. Uczę też śpiewu i malarstwa, a w wolnym czasie zajmuję się projektem, polegającym na terapii na podstawie mojej książki „Wojna kolorów”, która poprzez przeze mnie zaprojektowaną odzież ma za zadanie leczyć ludzi.