Poezja Ma Głos

IZABLLA (ISABEL) DEGEN – urodziła się w 1946 roku, w Olsztynie. Od 1987 mieszka w Niemczech, obecnie we Frankfurcie nad Menem oraz w Polsce. Mieszkała też w Hiszpanii i we Włoszech. Jest pisarką, poetką, malarką i dziennikarką w mediach społecznościowych. W utworach swoich prezentuje refleksje na temat życia i ludzkiego losu. Jej utwory w prozie i w poezji były wielokrotnie wyróżniane w konkursach literackich. Od kilkunastu lat bierze czynny udział w życiu artystycznym: w warsztatach twórczych, plenerach i wystawach: w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Poezję publikuje na stronach eMultipoetry.eu, jej miniatury poetyckie wyświetlane były wielokrotnie w projekcie „wiersze na murach” – w Krakowie, na Brackiej 1.

Debiutowała w 1991 roku, opowiadaniem w książce – Cudzoziemski mąż, Wyd. Polonia, Warszawa. Następna publikacja to książka pt. „Wygrać siebie” ukazała się w 1995 roku, w Wyd. Arboretum – Wrocław.

Od roku 1995 wydała drukiem dziesięć pozycji książkowych w prozie i poezji. Jej utwory można znaleźć w wielu wydawnictwach zbiorowych, almanachach i antologiach. 

Publikuje również na kilku portalach literackich eseje i opowiadania.

Jej biogram znalazł się dwukrotnie w Encyklopediach Polonii Świata pod red. Zbigniewa Piaska, w latach 2014 i 2020. Odznaczona Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”