Poezja Ma Głos

Urodziła się w Nowym Sączu. Mieszka w Witowicach Górnych. Jest pedagogiem i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. W szkole i poza nią realizuje wiele innowacyjnych projektów dydaktycznych i teatralnych. W 2018 r. zainicjowała Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O złotą gałązkę jabłoni”, którego głównym celem jest promocja regionu Beskidu Wyspowego i Pogórza Rożnowskiego. Od trzech lat w Centrum Kultury i Promocji koordynuję pracę Klubu Nauczyciela „Po lekcjach”, którego również jest założycielką. Uczestniczy w pracach jury konkursów poetyckich, recytatorskich i teatralnych.

Debiutanckie wiersze ukazały się w Kwartalniku Regionalnym „Echo znad Beli”, Almanachu „Na szlakach poezji” (2018 r.), Kwartalniku Literackim „PoeZine” Sądeckiego Klubu Literackiego (nr 3, 2019) oraz w miesięczniku „Sądeczanin” (luty 2020 r.) wraz z recenzją profesora Bolesława Farona z cyklu „Nowe wiersze poetów sądeckich”. W 2019 r. wydała książkę „Za drzwiami”, w której obok wywiadów z utalentowanymi artystami są również wiersze autorki. W grudniu 2020 r. ukazał się Almanach pokonkursowy „O złotą gałązkę jabłoni”, który opracowała. Jest laureatką Częstochowskiego Przeglądu Poezji (2021 r.),                   a nagrodzony wiersz znalazł się w tomiku „Zapałki 2021”. Wiosną 2021 r. autorka wydała debiutancki tomik „Dom na Wzgórzu”.

W grudniu 2021 roku wiersze Ireny Pławiak zostały umieszczone w antologii „Metafora Współczesności” wydanej przez Międzynarodową Grupę Literacko-Artystyczną „Kwadrat”, w antologii Poetów Współczesnych „Merry Christmas 2021” oraz w wydaniu „Promyki dobra i radości” Wydawnictwa „Promyczek dobra”.