Poezja Ma Głos

Na dwa głosy

Andrzej Wróblewski
„Wójt i rolnik”